Публічна оферта

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Усе викладене нижче є публічною офертою (пропозицією) Товариства з обмеженою відповідальністю “АВ метал груп” щодо укладення договору купівлі-продажу товарів в інтернет-магазині на сайті https://avmg.ua/.
1.2. Відносини щодо укладення договору на умовах даної оферти регулюються положеннями чинного законодавства України, зокрема Цивільним кодексом України № 435-IV1 від 16.01.2003 р., Законом України “Про електронну комерцію” № 675-VIII від 03.09.2015 р., Законом України “Про захист прав споживачів” № 1023-ХІІ від 12.05.1991 р. та ін.
1.3. Оферта містить усі суттєві умови договору купівлі-продажу товарів в інтернет-магазині на сайті https://avmg.ua/ та виражає намір Товариства з обмеженою відповідальністю “АВ метал груп” вважати себе зобов'язаним у разі її прийняття покупцем.
1.4. Ця оферта є пропозицією про укладення договору купівлі-продажу, який містить в собі ознаки 1) публічного договору відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України - запропоновані умови договору є однаковими для усіх осіб; 2) договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України — друга сторона не може запропонувати свої умови договору.
1.5. Сфера дії цієї пропозиції поширюється на усіх осіб, які користуються веб-сайтом інтернет-магазину за адресою https://avmg.ua/.
2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
2.1. Інтернет-магазин — засіб для представлення або реалізації Товару шляхом вчинення електронного правочину. Інтернет-магазин Продавця розміщений в мережі Інтернет за адресою https://avmg.ua/
2.2. Договір — договір купівлі-продажу Товару, укладений шляхом пропозиції Продавця (оферти) укласти договір і прийняття пропозиції (акцепту) Продавцем.
2.3. Оферта — пропозиція укласти договір, що містить усі істотні умови договору купівлі-продажу Товару в інтернет-магазині Продавця на сайті https://avmg.ua/ .
2.4. Акцепт — відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття, надана у визначеному цією офертою порядку (оформлення замовлення).
2.5. Товар — уся продукція, що пропонується до продажу в інтернет-магазині Продавця. Інформацію про Товар (вид, марка, виробник, розміри, технічні параметри, ціна та інші характеристики) наведено на сайті інтернет-магазину в розділі Каталог товарів.
2.6. Продавець — Товариство з обмеженою відповідальністю “АВ метал груп”, ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) - 36441934. Інформація щодо місцезнаходження, засоби зв'язку, а також інша необхідна інформація про Продавця розміщена у розділі Контакти на сайті інтернет-магазину https://avmg.ua/ .
2.7. Покупець — будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа, що акцептувала цю публічну оферту в передбаченому цією офертою порядку.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. За Договором Продавець зобов'язаний передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язаний прийняти Товар та оплатити його на умовах цього Договору.
3.2. Асортимент, сортамент, загальна кількість Товару, ціна за одиницю Товару та загальна вартість кожної окремої партії Товару, а також умови оплати та поставки Товару визначаються в замовленнях Покупця, погоджених (прийнятих) Продавцем відповідно до умов цього Договору.
3.3. Продавець гарантує, що є власником Товару, який продається за цим Договором, і що Товар будьяким способом не відчужений третім особам.
3.4. За необхідності і за додатковим погодженням з Покупцем Постачальник за цим Договором надає супутні послуги — порізка, навантаження, розвантаження, пакування, транспортні послуги тощо.
3.5. Договір вважається укладеним з моменту погодження Продавцем замовлення Покупця, оформленого в порядку, визначеному Розділом 4 цього Договору (оферти).
4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОГОДЖЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Замовлення Покупця, оформлене у визначеному цим Договором порядку, є повною та безумовною відповіддю (акцептом) про прийняття пропозиції Продавця щодо укладення Договору.
4.2. Для оформлення замовлення Покупець має зареєструватися на сайті інтернет-магазину та увійти до свого Особистого кабінету або оформити замовлення “в один клік” без попередньої реєстрації (в такому разі реєстрація на сайті буде здійснена автоматично під час оформлення замовлення).
4.3. Для реєстрації на сайті Покупець зобов'язаний визначити для себе логін і пароль, а також зазначити наступну інформацію про себе: прізвище та ім'я; адреса електронної пошти; телефон для зв'язку.
4.4. Покупець оформляє замовлення на покупку Товару в інтернет-магазині, натиснувши кнопку “Оформити замовлення” в розділі “Кошик”. Додати Товар до “Кошику” можливо, натиснувши кнопку “Замовити” навпроти відповідного Товару в Каталозі.
4.5. Під час створення замовлення Покупець заповнює (обирає) усі дані, передбачені електронною формою замовлення, а саме: визначає вид та кількість Товару, що бажає придбати, вводить (обирає) інформацію щодо умов та адреси доставки, порядку оплати, зазначає дані про себе.
4.6. Відомості про Товар, що наводяться на сайті інтернет-магазину, мають інформаційний характер та не можуть сприйматись як такі, що повною мірою передають усі споживчі властивості та характеристики Товару. В разі наявності запитань щодо асортименту та характеристик Товару, порядку оплати і доставки, Покупець перед оформленням замовлення може звернутися за консультацією до представника Продавця, зателефонувавши за номером гарячої лінії (056) 790-01-22, або скориставшись сервісом “Передзвоніть мені”, або написавши звернення до служби підтримки через сервіс “Підтримка”, або звернувшись до Оператора в онлайн-чаті на сайті https://avmg.ua/ .
4.7. Після отримання створеного Покупцем замовлення, представник Продавця телефонує Покупцю для уточнення усіх деталей замовлення та підтвердження прийняття замовлення Продавцем.
4.8. У випадку відсутності у Продавця замовленого Покупцем Товару, Продавець має право виключити такий Товар із замовлення, або скасувати замовлення шляхом направлення Покупцеві електронного повідомлення на електронну адресу, вказану при оформленні замовлення, та додатково повідомивши про це Покупця телефоном.
4.9. Фактом, що підтверджує прийняття Продавцем замовлення Покупця є надання Покупцю рахунку на оплату замовленого та узгодженого Продавцем Товару шляхом направлення вказаного рахунку на електронну адресу Покупця, вказану при оформленні замовлення.
5. ЦІНА ТОВАРУ
5.1. Ціна Товару зазначається поряд із відповідним Товаром на сайті https://avmg.ua/. Для окремих видів Товару інформація про ціну на сайті не зазначається, а повідомляється представником Продавця Покупцю за запитом останнього. Ціна Товару визначається на момент укладення Договору (підтвердження Продавцем замовлення Покупця). Ціна на Товар уточнюється представником Продавця при погодженні замовлення та відображається у виставленому Продавцем рахунку на оплату та товаросупровідних документах.
5.2. В тому випадку, якщо Товар реалізується зі знижкою, інформація про наявність та розмір знижки розміщується на сайті інтернет-магазину. Інформація про персональну знижку та можливі програми лояльності також може розміщуватись в Особистому кабінеті Покупця.
5.3. Продавець має право змінювати ціни на Товар в односторонньому порядку шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://avmg.ua/. Такі зміни вступають в силу з моменту їх розміщення на сайті інтернет-магазину.
5.4. Ціна на Товар, замовлення на придбання якого було сформовано Покупцем та погоджено Продавцем шляхом виставлення рахунку на оплату, зміні не підлягає, окрім випадків, передбачених в п. 6.3. цього Договору.
6. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ
6.1. Оплата за Товар за Договором здійснюється Покупцем виключно на умовах 100 % передоплати на підставі отриманого від Продавця рахунку.
6.2. Покупець здійснює оплату за Товар шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця зі свого поточного рахунку або за допомогою інших платіжних засобів, що вказані на сайті інтернет-магазину в розділі “Оплата”.
6.3. Вартість доставки Товару визначається відповідно до чинних тарифів погодженої Сторонами компанії-перевізника. Про вартість доставки Товару представник Продавця повідомляє Покупця електронною поштою та телефоном в процесі погодження замовлення, оформленого Покупцем на сайті інтернет-магазину. Вартість доставки входить до загальної вартості Товару та сплачується Покупцем Продавцю в порядку, визначеному в п. 6.1. Договору.
6.4. Покупець зобов'язаний здійснити оплату за Товар протягом 1 (одного) календарного дня з дати отримання від Продавця відповідного рахунку на оплату. В разі несвоєчасної оплати Покупцем отриманого від Продавця рахунку, Продавець вправі або відмовитись від виконання відповідного замовлення, або виставити новий рахунок із зазначенням в ньому нової вартості Товару відповідно до ціни на Товар, що склалася на день виставлення нового рахунку.
6.5. Зобов'язання Покупця щодо оплати Товару вважаються виконаними з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.
7. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ
7.1. Зобов'язання Продавця передати Товар Покупцеві виникає з моменту погодження Продавцем замовлення Покупця та здійснення Покупцем оплати відповідної партії Товару.
7.2. Умови та строк поставки узгоджуються Сторонами в кожному окремому випадку та фіксуються у підтвердженому Продавцем замовленні Покупця на поставку Товару.
7.3. Покупець може отримати Товар на одному зі складів Продавця, або замовити доставку Товару однією із компаній-перевізників, з якими співпрацює Продавець. Детальніше з можливими способами доставки Товару за цим Договором можна ознайомитись на сайті інтернет-магазину в розділі “Доставка”.
7.4. Разом із Товаром Продавець надає Покупцеві оригінал рахунку на оплату Товару, видаткову накладну, товарно-транспортну накладну, копію сертифікату якості виробника на Товар, а також усі інші документи, що є обов'язковими для передання разом із відповідним видом Товару згідно чинного законодавства України.
7.5. Датою поставки Товару є дата підписаної Сторонами видаткової накладної на Товар.
7.6. Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця з моменту передачі Товару Покупцю на складі Продавця або в іншому місці поставки (в разі доставки Товару компанією-перевізником) та підписання Сторонами видаткової накладної на Товар.
7.7. Усі ризики загибелі та/або пошкодження Товару переходять від Продавця до Покупця з моменту отримання Покупцем Товару на складі Продавця або з моменту передачі Продавцем Товару першому перевізнику (в тому разі, якщо сторонами погоджена доставка Товару у відповідний пункт поставки силами компанії-перевізника).
7.8. Приймання Товару по кількості та якості здійснюється в місці поставки Товару від Продавця (перевізника) до Покупця. При отриманні Товару Покупець має впевнитися у його зовнішній цілісності та належній кількості шляхом огляду Товару, вмісту упаковки.
7.9. У випадку виявлення недоліків/пошкоджень, нестачі Товару в процесі його приймання Продавець має зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, що безпосередньо здійснює доставку (представник компанії-перевізника, або особа, відповідальна за видачу Товару на складі Продавця). Виявлені недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото-, відеозйомки.
Після складення вказаного вище акту Покупець має право: 1) або відмовитись від поставки Товару та вимагати від Продавця повернення сплачених за Товар грошових коштів (про що Покупець направляє на адресу Продавця відповідну заяву), або 2) вимагати від Продавця замінити/допоставити Товар відповідно до свого замовлення, що було раніше погоджено Продавцем.
7.10. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов'язкових вимог вказаної в п. 7.8. та п. 7.9. процедури Товар визнається таким, що отриманий у належному стані — в належній кількості, асортименті та без будь-яких пошкоджень та недоліків, що могли бути виявлені під час огляду Товару. Після підписання Покупцем видаткової накладної на Товар, претензії щодо кількості, комплектності, зовнішнього вигляду Товару Продавцем не розглядаються.
7.11. У випадку відсутності Покупця за адресою доставки, вказаною Покупцем в замовленні, або в разі необґрунтованої відмови Покупця від отримання Товару при доставці кур'єром компанії-перевізника, або в тому разі, коли Покупець не отримає (не забере) Товар у відділенні (на складі, в точці видачі відправлень) компанії-перевізника, Товар повертається на склад Продавця. В такому випадку оплата послуг компанії-перевізника та інші витрати Продавця, пов'язані із доставкою та поверненням Товару, вираховуються із суми, перерахованої Покупцем за Товар, а залишок суми повертається Покупцю на підставі його листа (із зазначенням ПІБ/найменування, ідентифікаційного номеру (кода ЄДРПОУ) Покупця та поточного рахунку, на який повинні бути перераховані грошові кошти), направленого Продавцю за адресою 49044, м. Дніпро, а/с 2763.
8. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
8.1. Відповідно до положень Закону України “Про захист прав споживачів” Покупець-фізична особа має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати поставки, повернути Продавцю Товар належної якості, якщо він не задовольнив його по формі, габаритам або якщо він по іншим причинам не може бути використаний Покупцем за призначенням, та вимагати від Продавця повернення сплачених за такий Товар грошових коштів.
8.2. Покупець-юридична особа або фізична особа-підприємець має право повернути Продавцю Товар протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати поставки в тому разі, якщо Покупцем буде виявлено неналежну якість Товару або неможливість використання Товару за призначенням в своїй господарській діяльності через невідповідні параметри та технічні характеристики, та вимагати від Продавця повернення грошових коштів, сплачених за такий Товар.
8.3. Повернення Товару Покупцем Продавцю та повернення Продавцем Покупцю сплачених за такий Товар грошових коштів здійснюється в наступному порядку:
8.3.1. В разі виявлення недоліків в поставленому Товарі або неможливості використання Товару за призначенням Покупець одразу телефоном повідомляє Продавця про виявлення невідповідності Товару та надсилає на електронну адресу Продавця скановану копію заповненої заяви про повернення Товару із зазначенням причини повернення, з описом виявлених недоліків та із додаванням копій документів, що підтверджують поставку та оплату Товару, а також фотознімків, на яких відображені відповідні недоліки Товару. Разом із заявою про повернення Товару Покупець також надсилає Продавцю заяву про повернення сплачених за Товар грошових коштів із зазначенням інформації щодо Покупця та платіжних реквізитів, необхідних для перерахування Продавцем грошових коштів Покупцю.
8.3.2. Продавець розглядає вказане в п. 8.3.1. повідомлення Покупця та повідомляє Покупця (шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту із можливим додатковим повідомленням телефоном) про можливість повернення Товару. Повернення Товару Продавцю здійснюється за рахунок Покупця в такий самий спосіб, яким було здійснено поставку Товару (на складі Продавця або через відповідну службу доставки/компанію-перевізник).
8.3.3. Товар, що повертається, повинен бути таким, що не був у використанні, не має ознак експлуатації, будь-яких пошкоджень (окрім тих, про які заявляє Покупець і що підтверджують неналежну якість Товару), на ньому збереглися ярлики, бірки, наліпки, маркування та інші засоби ідентифікації (в тому разі, якщо це передбачено для певного виду Товару), а також повинен бути поверненим в упаковці, в якій його було поставлено (в разі наявності).
8.3.4. Покупець разом із Товаром надсилає Продавцю оригінал заяви про повернення Товару та заяви про повернення грошових коштів, а також документи, що підтверджують факт придбання Товару в інтернетмагазині Продавця, а саме: видаткову накладну, товарно-транспортну накладну, квитанцию/платіжне доручення/чек, що підтверджують здійснення оплати за Товар.
8.3.5. В суперечливих випадках, коли для перевірки наявності слідів експлуатації Товару, підтвердження, що Покупець повернув саме той Товар, що було було поставлено за цим Договором, або для визначення причин пошкоджень/недоліків Товару, необхідна офіційна експертна оцінка, Продавець має право замовити проведення відповідної експертизи і розглядати претензію Покупця згідно із отриманим експертним висновком. При цьому, Продавець залишає за собою право вимагати від Покупця компенсації вартості вказаної експертизи.
8.3.6. Повернення Покупцю грошових коштів здійснюється Продавцем в безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Покупця, реквізити якого вказано у заяві Покупця на повернення грошових коштів.
8.4. Продавець приймає від Покупця Товар та повертає Покупцю сплачені за такий Товар грошові кошти тільки в тому разі, коли заява Покупця про повернення Товару Продавцю та отримання назад сплачених за такий Товар грошових коштів була надіслана Продавцю до закінчення строку, вказаного в п. 8.1. та п. 8.2. Договору.
8.5. Більш детально порядок повернення Товару визначено на сайті інтернет-магазину у розділі “Повернення товару”.
9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ
9.1. Обов'язки Продавця:
9.1.1. Виконувати замовлення Покупця в разі прийняття такого замовлення, наявності відповідного Товару та надходження від Покупця оплати за Товар в порядку, визначеному цим Договором.
9.1.2. Забезпечити поставку Товару належної якості, що повинна відповідати встановленим державним стандартам і технічним умовам, що діють в Україні.
9.1.3. Надати Покупцю разом з Товаром усі супровідні документи, передбачені п. 7.4. Договору.
9.2. Права Продавця:
9.2.1. Відмовитись від укладення Договору в разі відсутності у нього можливостей продати (поставити) Покупцю відповідний Товар.
9.2.2. Призупинити продаж (поставку) Товару Покупцю у випадку порушення Покупцем своїх зобов'язань за цим Договором.
9.2.3. Вимагати від Покупця належного виконання своїх зобов'язань за Договором, зокрема щодо надання достовірної та повної інформації, необхідної для укладення Договору та виконання замовлення, а також щодо здійснення оплати за Товар.
9.3. Обов'язки Покупця:
9.3.1. Перед оформленням замовлення на поставку Товару ознайомитись із усією інформацією про Товар, зазначену на сайті інтернет-магазину, та з усіма умовами цього Договору (оферти).
9.3.2. Належним чином оплачувати Товар на умовах, передбачених цим Договором.
9.3.3. Приймати визначений в замовленні та оплачений Товар в пункті поставки відповідно до визначених в замовленні умов поставки.
9.4. Права Покупця:
9.4.1. Отримати Товар самостійно або через представника, повноваження якого підтверджуються належним чином відповідно до вимог чинного законодавства.
9.4.2. Відмовитись від приймання Товару у випадку невідповідності його характеристик даним, вказаним у погодженому Продавцем замовленні на поставку Товару та супровідних документах.
9.4.3. Користуватися іншими правами, передбаченими цим Договором та чинним законодавством України.
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
10.1. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.
10.2. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту та експорту, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.
10.3. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання замовлень і своїх зобов'язань за Договором у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації (щодо себе, Товару, що підлягає поставці, адреси доставки Товару тощо).
10.4. Покупець несе персональну відповідальність за достовірність інформації, вказаної при реєстрації на сайті https://avmg.ua/, а також при оформленні кожного окремого замовлення.
11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
11.1. Договір вважається укладеним з моменту оформлення Покупцем на сайті інтернет-магазину https://avmg.ua/ та підтвердження Продавцем відповідного замовлення на поставку Товару, та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
12. ІНШІ УМОВИ
12.1. За погодженням Сторін цей Договір може бути роздруковано та підписано Сторонами у письмовій паперовій формі.
12.2. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір (оферту) з публікацією нової редакції Договору на сайті https://avmg.ua/ .
12.3. Використання ресурсу інтернет-магазину для перегляду Товару, а також для реєстрації на сайті та оформлення замовлення на поставку Товару є для Покупця безоплатним.
12.4. Покупець, оформлюючи замовлення на сайті https://avmg.ua/, підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами даної пропозиції (оферти).
12.5. Оформлюючи замовлення на сайті https://avmg.ua/ Покупець надає Продавцю дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених чинним законодавством України, протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, йому відомий і зрозумілий.
12.6. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. Якщо спір не буде вирішено в процесі переговорів, Сторони звертаються до суду в установленому чинним законодавством порядку.
12.7. Інтернет-магазин містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом. Покупець або інші особи не мають права використовувати матеріали, розміщені на сайті інтернет-магазину (в тому числі вносити зміні, копіювати, публікувати, передавати третім особами та ін.). Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не дозволяється. В разі цитування матеріалів сайту, включаючи охоронювані законом авторські твори, посилання на сайт https://avmg.ua/ є обов'язковим.
12.8. При виникненні претензій/пропозицій щодо цієї оферти та умов співпраці з Продавцем Покупець завжди може звернутися до Продавця за телефоном гарячої лінії (056) 790-01-22, або скориставшись сервісом на сайті “Предзвоніть мені”, або написавши звернення через розділ “Підтримка”, або шляхом обміну повідомленнями з Оператором онлайн-чату на сайті https://avmg.ua/.