УГОДА КОРИСТУВАЧА

Увага!! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте умови, які викладені у даній Угоді..

Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт. Використання даного сайту, в тому числі заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів/послуг з використанням даного сайту означає Вашу згоду з умовами даної Угоди

Терміни, що вживаються в даній Угоді:

Адміністрація – адміністрацією веб-сайтів https://avmg.ua; https://steel.avmg.ua є Товариство з обмеженою відповідальністю “АВ метал груп” (ідентифікаційний код — 36441934).
Сайт – веб-сайт https://avmg.ua, включаючи всі веб-сторінки, в тому числі - https://steel.avmg.ua
Угода – дана угода користувача, що містить (в тому числі) умови використання сайту
Продавець – юридична особа, яка розміщує на Сайті інформацію про реалізовані їм товари/послуги. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товар/послуги такої особи. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Одержувачу (акті прийому-передачі або інших документах, що підтверджують факт передачі Товару Одержувачу).
Товар – товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні і нематеріальні об'єкти, інформація про які розміщена на Сайті.
Користувач – особа, яка переглядає інформацію на Сайті і/або яка отримує запитувану ним інформацію по Товарах/Послугах та іншу інформацію щодо діяльності Компанії, з використанням інструментів Сайту (контактні форми зв’язку, замовлення, дзвінок, зворотній дзвінок та інші). Одержувач і Платник є Користувачами.v Заявка – звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням надати запитувану інформацію про товар/послугу здійснене за допомогою інструментів Сайту (контактні форми зв’язку, замовлення, дзвінка, зворотнього дзвінка та інші).
Платник – особа, яка оплачує Замовлення.
Одержувач – особа, зазначена Платником в якості особи, уповноваженої отримати Товар згідно Замовлення. Якщо інше не зазначено у формі Замовлення, Одержувачем є Платник.
Верифікація – це перевірка персональних даних Користувача, при якій запит маршрутизується за допомогою Сайту. При введенні правильного Логіна і Пароля Користувачем і підтвердженням Одноразовим паролем Сайту, Сайт дозволяє вхід в Персональний кабінет користувача на Сайті. Персональний розділ – Реєстрація Користувача здійснюється шляхом заповнення реєстраційної форми, після чого він отримує доступ в "Персональний кабінет". У разі реєстрації за допомогою профілю в соціальних мережах деякі Особисті дані можуть бути автоматично вказані в Особистому профілі Користувача, але їх повноту і достовірність Користувачеві необхідно перевіряти самостійно. Користувач зобов'язується не використовувати "Персональний кабінет" для здійснення протизаконних дій, а також дій, що порушують права або інтереси третіх осіб. У разі порушення даного правила Користувач зобов'язується відшкодувати Сайту всі витрати, понесені у зв'язку з такими діями. У разі втрати реєстраційних даних Користувач зобов'язується повідомити Адміністрації про це. Адміністрація сайту залишає за собою право розсилки пропозицій Продавця на номер Користувача, вказаний в замовленні. При відмові Адміністрація зобов'язується виключити адресу Користувача з розсилки.
Пропозиція – інформація, розміщена на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний споживачем. Пропозиція включає в себе інформацію про самий товар. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою, а лише інформацією про можливі характеристики Товару.

1.Загальні умови використання Сайту

1.1. Сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж Товарів Продавцями. Матеріали і послуги цього сайту надаються «як є» без будь-яких гарантій. Адміністрація не гарантує точності і повноти матеріалів, програм і послуг, що надаються на Сайті.
1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту Користувач вважається приєднавшимся до цієї Угоди.
1.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті.
1.4. Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак, Користувач після ознайомлення з Пропозицією вправі зробити оферту Продавцю шляхом звернення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю на придбання Користувачем відповідного Товару, надання послуг, на умовах, зазначених в Пропозиції.
1.5. Користувач розуміє, що його оферта перенаправляється Адміністрацією Продавцю. Дане положення жодним чином не означає, що Адміністрація діє як агент Продавця і / або приймає на себе будь-яку відповідальність за виконання Замовлення Продавцем.
1.6. Оферта вважається прийнятою Продавцем якщо останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених офертою Користувача.
1.7. Після отримання оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі товару Покупцеві.
1.8. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання і прийняття Товару Одержувачем.
1.9. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Користувачеві в разі невідповідності фактичних умов продажу оферті, є надання Користувачеві (Одержувачу) права відмовитися від отримання і прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості, а також вартості доставки Товару до пункту видачі (якщо такі суми фактично були оплачені Платником). Одержувач має право скористатися даним правом до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару (в т.ч. документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачу).
1.10. Моментом отримання і прийняття Товару Одержувачем є момент (в залежності від того, який настав раніше): - підписання Одержувачем акту прийому-передачі Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару Одержувачу), або - підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, що містив Товар, або - фактичне отримання Одержувачем Товару і вчинення Одержувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар і покинув пункт видачі товару і тощо).

2. Інформація про товар

2.1. Інформація про товар міститься на самому Товарі, його упаковці, в товаросупровідних документах на Товар. Інформація про товар також може надаватися дистанційно (по телефону, шляхом розміщення інформації про товар на Сайті). Користувач підтверджує свою згоду на отримання інформації про товар за допомогою засобів дистанційного зв'язку, зазначених на сайті.
2.2. При отриманні Товару, до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару, Одержувач зобов'язаний ознайомитися з інформацією про товар, що міститься на Товарі і / або упаковці та / або в товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про товар Користувач зобов'язаний зв'язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв'язку до моменту прийняття Одержувачем Товару.
2.3. Ціна на Товар, зазначена в Пропозиції, є орієнтовною. Ціна на Товар, узгоджена Сторонами відповідно до умов цієї Угоди може бути змінена Продавцем до моменту видачі Товару Одержувачу.
2.4. У разі зміни ціни Товару, в порівнянні з узгодженими Сторонами, згідно п. 1.4. - 1.7. Угоди умовами Одержувач має право відмовитися від отримання і прийняття Товару. При цьому Одержувач (Платник) має право вимагати повернення оплачених за Товар сум, а також сум, сплачених за доставку Товару Одержувачу. Будь-які інші компенсації (в т.ч. відшкодування збитків, неустойка та інше) - Продавцем або Адміністрацією не надаються.

3. Обмеження відповідальності

3.1. Сайт є платформою для розміщення Пропозицій Продавцем. У зв'язку з цим, Адміністрація (крім випадків, коли Адміністрація є Продавцем) не несе будь-якої відповідальності перед Користувачами (Платниками, Одержувачами) за виконання Замовлення Продавцями і, пов'язані з цим питання, в тому числі, але не виключно: – за відповідність умов Пропозиції фактичним умовам продажу Товарів, за відсутність Товару, – за прострочення доставки Товару, – за якість Товару, – за належне виконання гарантійних зобов'язань Продавцями і / або виробниками.
3.2. Зазначені в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцем, в тому числі після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцем можуть визначати і змінюватися Продавцем до моменту передачі Товару Одержувачу.
3.3. У разі старіння матеріалів (в т.ч. умов Пропозиції) на Сайті Адміністрація не зобов'язується оновлювати їх. Адміністрація ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виник внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.
3.4. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними в Пропозиції обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).
3.5. У будь-якому випадку, сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Користувачеві (Платнику, Одержувачу) в зв'язку з порушенням його прав при використанні Сайту (в т.ч. в зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Користувача) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена сумою в десять гривень.
3.6. На Товари, на які встановлено гарантійний строк, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених в гарантійному талоні і / або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо, відповідно до законодавства України, на Товар повинен бути встановлений гарантійний термін, але, він не встановлений виробником, гарантійний термін на такий Товар вважається рівним трьом дням.
3.7. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточне (неправильне) вказівку даних в замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару по невірному адресою або видачу Товару неналежного Одержувачу, все пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати Товару (проводити залік зустрічних вимог).

4. Зобов'язання Сторін

4.1. Користувач зобов'язується уважно ознайомитися з даною Угодою. У разі незгоди з його умовами Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сайту.
4.2. Користувач погоджується не робити дій, які порушують українське законодавство або норми міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів сайту.
4.3. Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від Правовласників.
4.4. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.
4.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України і загальноприйнятих норм моралі та моральності. Коментарі / Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.
4.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.
4.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.
4.8. Користувач розуміє, що Продавці є окремими суб'єктами господарювання, які не підконтрольними Адміністрації. Користувач усвідомлює, що Адміністрація не має будь-яких повноважень щодо впливу на виконання Продавцями своїх зобов'язань щодо прийняття та/або виконання Замовлення, а також зобов'язань, що виникають після продажу Товару.
4.9. Користувач розуміє та погоджується з тим, що з метою поліпшення якості обслуговування телефонні розмови з ним можуть бути записані Адміністрацією.
4.10. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати обліковий запис (Особистий кабінет) Користувача, якщо вона не використовувалася більше 12 місяців календарних місяців поспіль без повідомлення Користувача.

5. Персональні дані

5.1. Використовуючи всі види форм зв’язку на Сайті, в тому числі оформляючи Замовлення на Сайті (замовлення товару, замовлення зворотнього дзвінка та інші), Користувач дає свою згоду Адміністрації на збір і обробку (запис, накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення, знеособлення і знищення) зазначених їм даних, в тому числі (але не виключно): прізвище, ім'я, по батькові, електронна пошта, телефон, адреса, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, і іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Адміністрації сайту. Дане положення діє без обмеження терміну дії.
5.2. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана Користувачем через контактні форми зв'язку на сайті та/чи при оформленні замовлення, а також отримана із телефонної розмови.
5.3. Власником наданих Користувачем персональних даних є Адміністрація сайту.
5.4 Суб'єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», має право: знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред'являти вмотивоване вимога власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред'являти вмотивоване вимога щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого особі або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
5.5. Надаючи Адміністрації будь-які персональні дані, Користувач погоджується з Політикою конфіденційності.
5.6. Як і багато інших компаній, ми використовуємо технологію cookies на нашому сайті і за його межами. Cookies - це уривки інформації, які веб-сайт передає на жорсткий диск споживача для зберігання інформації, пов'язаної з веб-сайтом. Ця технологія розширює Ваші можливості використання інтернету, зберігаючи Ваші пріоритети при перегляді певного сайту. Технологія cookies не містить особистої інформації і не може жодним чином налаштовувати вашу систему або зчитувати інформацію з Вашого жорсткого диска. При перегляді сайту ми можемо розмістити cookies на вашому комп'ютері. Такі тимчасові cookies використовують для підрахунку кількості візитів на наш сайт. Вони видаляються, коли Ви виходите з браузера. Постійні cookies можуть зберігатися на вашому комп'ютері вашим браузером. При реєстрації цей тип cookies повідомляє, що Ви вперше до нас завітали або заходили на наш сайт раніше. Cookie не містять персональних даних і можуть бути заблоковані Вами в будь-який момент. Маркери не отримують особистої інформації про Вас і не передають нам вашу контактну інформацію, а також не отримують ніякої інформації з вашого комп'ютера. Ми використовуємо cookies для визначення характеристик сайту і пропозицій, які Вам подобаються з метою надання Вам більше інформації, в якій Ви зацікавлені. Крім того, файли cookie використовуються, щоб зробити веб-сайти Адміністрації безпечним, захищеним і зручним. Файли cookie забезпечують підтримку функцій безпеки і їх запуск. Файли cookie також дозволяють відстежувати порушення ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ відвідувачами або пристроями. Файли cookie допомагають оцінити кількість і частоту запитів, а також виявляти і блокувати тих відвідувачів або пристрої, які намагаються виконати пакетні завантаження інформації з веб-сайту.

6. Інші умови.

6.1. Користувач має право призначити Одержувачем придбаного Товару третю особу. В цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації отримувача і доставки йому Товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.
6.2. Для видачі Товару Одержувачу останній зобов'язаний пред'явити при отриманні Товару документ, що засвідчує особу (паспорт).
6.3. При отриманні Товару Одержувач зобов'язаний розписатися в документах, що підтверджують отримання Товару.
6.4. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з ним, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
6.5. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрації Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.
6.6. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності інших положень Угоди.
6.7. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на які охороняються відповідно до законодавства матеріали Сайту. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.